woensdag 3 juni 2020  
Home
 download de handleiding (PDF)  -  download the poject setup (PDF, english)
 


An Activity Based Approach for Surveying and Modelling Travel BehaviourProject beschrijving

VITO heeft in samenwerking met de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel, de Provinciale Hogeschool Limburg en de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen) een project opgestart met de titel “An Activity Based Approach for Surveying and Modelling Travel Behaviour”.Het project beoogt een verbetering van de huidige methoden van gegevensverzameling inzake mobiliteit en rijstijlanalyse. Hiervoor rust VITO een 30-tal auto’s uit met een meetapparaat dat met het elektronisch netwerk van de auto in contact staat.
Dit meetapparaat zal gedurende 1 jaar een aantal parameters opvolgen, waaruit VITO vervolgens de rijstijl van de bestuurders kan analyseren.De parameters die gemeten worden, zijn onder andere het toerental, de snelheid, het schakelgedrag, het brandstofverbruik, ...
Daarenboven zal een GPS-gebaseerd element kunnen aangeven welke weg de proefpersonen afleggen. De geregistreerde gegevens worden dagelijks doorgestuurd naar een centrale databank op VITO en kunnen door de proefpersonen ingekeken worden op deze website.De geregistreerde gegevens worden discreet behandeld en verwerkt op geaggregeerd niveau. VITO verzekert dat geen verband zal gelegd kunnen worden tussen resultaten en bestuurders. Om dit te verzekeren, wordt door VITO een vertrouwelijksheidsclausule opgesteld.
Zelf deelnemen?

VITO is nog op zoek naar personen die wensen deel te nemen aan dit onderzoeksproject.


De voorwaarden om in aanmerking te komen:
• U moet bestuurder(ster)/eigenaar zijn van een personenwagen
• De auto mag niet ouder zijn dan 6 jaar, of m.a.w. van bouwjaar 2000 of later
• De verplaatsingen met de auto vinden voornamelijk in België plaats
• U dient toegang te hebben tot internet.Wat verlangt VITO van de deelnemers:
• De toelating om het meetapparaat in de auto te laten installeren
• De bereidheid om de auto gedurende één of twee werkdagen af te staan om het meetapparaat te
  installeren
• De bereidheid om gedurende een jaar de auto te laten opvolgen via GPS
• De bereidheid om een beperkte hoeveelheid informatie zoals bijvoorbeeld het motief van de reis
  (ontspanning, woon-werkverkeer,…) gedurende dat jaar via deze webapplicatie door te geven.Wat biedt VITO aan de deelnemers:
• Een doorgedreven analyse van hun rijstijl
• Gepersonaliseerd advies om het brandstofverbruik van de auto te
  doen dalen
• Een halve dag rijopleiding ‘zuinig rijden’ bij een erkende rijschool
• Interactieve weergave van de afgelegde weg op een digitaal
  kaartenbestand.

Demogegevens bekijken?

Je kan een voorbeeld van gelogde gegevens bekijken door in te loggen met de demogebruiker.

Ga hiervoor  naar de datapagina.
Daar vind je de gegevens nodig om in te loggen.Indien U hiervoor interesse toont of meer informatie wenst,
gelieve dan contact op te nemen met Tobias Denys of Leen Govaerts via onderstaande gegevens:

Tobias Denys Leen Govaerts
VITO nv VITO nv
Boeretang 200
2400 Mol
tel. 014 33 58 62
tobias.denys@vito.be
Boeretang 200
2400 Mol
tel. 014 33 58 21
leen.govaerts@vito.be

Over VITO

VITO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het vlak van energie, leefmilieu en materialen.
Met circa 500 hooggekwalificeerde medewerkers vormt VITO in deze domeinen het grootste en best uitgeruste onderzoekscentrum in Vlaanderen.

VITO ontwikkelt innoverende producten en processen, waarbij de nieuwste kennis en technologieën worden vertaald in praktisch toepasbare realisaties.
Hierbij zijn het vrijwaren van het leefmilieu en het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen prioritair.

VITO biedt haalbare oplossingen en onafhankelijke adviezen aan zowel bedrijven in binnen- en buitenland als aan regionale, federale en Europese overheden.

VITO’s missie is dan ook als volgt gedefinieerd:
als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken.Logo VITO
http://www.vito.be